სავაჭრო ცენტრი East Point

  • ქალაქი თბილისი
  • დასახელება სავაჭრო ცენტრი East Point
  • წელი 2018
  • შესრულებული სამუშაო
  • შენობის მართვის სიტემა (BMS)
  • სახანძრო ვენტილაციის სისტემის მართვა და მონიტორინგი
  • ჰიდრანტების მართვა
  • სახანძრო სპრინკლერების მართვა
  • გათბობა, გაგრილების და ვენტილაციის სისტემების მართვა და მონიტორინგი
  • სავაჭრო კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული ყველა დანადგარის და სისტემის მართვა და მონიტორინგი
ka_GEGeorgian