ხარაგაულის პოლიცია

  • ქალაქი ხარაგაული
  • დასახელება ხარაგაულის პოლიცია
  • წელი 2012
  • შესრულებული სამუშაო
  • ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები
  • სახანძრო დეტექცია
  • ლოკალური ქსელის მოწყობა
  • ვიდეო მეთვალყურეობა
  • გენერატორის მონტაჟი
ka_GEGeorgian