ღვინის საწარმო

  • ქალაქი ყვარელი
  • დასახელება ღვინის საწარმო „ყვარლის ედემი“
  • წელი 2015
  • შესრულებული სამუშაო
  • ქარხნის ავტომატიზაცია
  • ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები
  • სახანძრო დეტექცია
  • დაშვების სისტემები
  • შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემები
  • ვიდეო მეთვალყურეობა
ka_GEGeorgian