სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

  • ქალაქი თბილისი
  • დასახელება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
  • წელი 2013
  • სახანძრო დეტექცია
  • ლოკალური ქსელის მოწყობა
  • ვიდეო მეთვალყურეობა
ka_GEGeorgian