სასტუმრო დივანი

 • ქალაქი ბათუმი
 • დასახელება სასტუმრო დივანი
 • წელი 2019
 • შესრულებული სამუშაო
 • შენობის სახანძრო ავტომატიზაცია
 • სახანძრო ავტომატიზაციის პროექტის მომზადება
 • სათავსოებსა და დერეფნებში დამონტაჟებული კვამლსაწინააღმდეგო ვენტილაციის, კვამლის სარქველების ჩართვა და მონიტორინგი
 • საერთო მიმოცვლის ვენტილაციის და ცეცხლდამჭერი სარქველების მუშაობის ჩართვა, მონიტორინგი
 • უსაფრთხოების ზონებში ჰაერის ვენტილატორების მონიტორინგი
 • ლიფტების მუშაობის რეჟიმის კონტროლი
 • სახანძრო ტუმბოს საკვალთის გაღების, ტუმბოების ჩართვის მონიტორინგი.
 • შენობაში შეღწევის კონტროლის სისტემების ელექტროსაკეტების და ელექტრო-მაგნიტების ბლოკირების მონიტორინგი.
 • ხანძრის ჩაქრობის სხვადასხვა ტიპის მოდულური დანადგარის მონიტორინგი
 • შეტყობინებისა და ევაკუაციის მართვის სისტემების მონიტორინგი
 • შენობის ყველა სისტემის კოორდინირებული მონიტორინგი, რომლებიც დაკავშირებულია ხანძრის დროს ადამიანების უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან
ka_GEGeorgian