საზოგადოებრივი ცენტრი

  • ქალაქი ვალე
  • დასახელება საზოგადოებრივი ცენტრი
  • წელი 2016
  • შესრულებული სამუშაო
  • ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები
  • გარე განათება
  • სახანძრო დეტექცია
  • შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემები
  • ლოკალური ქსელის მოწყობა
  • ვიდეო მეთვალყურეობა
ka_GEGeorgian