მრავალფუნქციური შენობა ტატიშვილის ქუჩაზე

  • ქალაქი თბილისი
  • დასახელება მრავალფუნქციური შენობა ტატიშვილის ქუჩაზე
  • წელი 2020
  • შესრულებული სამუშაო
  • მიმდებარე შენობების საძირკვლისა და კედლების გამაგრებითი სამუშაოები;
  • მშენებლობის ყველა ეტაპის შესრულება;
ka_GEGeorgian