ვანის არქეოლოგიური მუზეუმი

  • სოფელი ვანი
  • დასახელება ვანის არქეოლოგიური მუზეუმი
  • წელი 2018
  • შესრულებული სამუშაო
  • BMS-საინჟინრო სისტემების მონიტორინგი.
  • სუსტი დენები.
  • ექსპონატების  არასანქცირებული გადაადგილების სისტემა (სიგნალიზაცია).
  • არასანქცირებული შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემა.
  • ქსელის მოწყობა.
  • სახანძრო უსაფთხოებისა და ხანძარქრობის სისტემები.
ka_GEGeorgian