ეი პი ემ ტერმინალი

  • ქალაქი ფოთი
  • დასახელება ეი პი ემ ტერმინალი
  • წელი 2018
  • შესრულებული სამუშაო
  • ელექტრო ფარების მოწყობა ავტომატიზაცია
  • ფარებისმოწყობა ავტომატიზაცია (BMS)
ka_GEGeorgian