ალადაშვილის სახელობის კლინიკია

 • ქალაქი თბილისი
 • დასახელება ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკია
 • წელი 2011 – 2012
 • შესრულებული სამუშაო
 • სახანძრო დეტექცია
 • პაციენტის გამოძახების სისტემა
 • რიგის მართვის სიტემეა
 • ლოკალური ქსელის მოწყობა
 • დაშვების სისტემები
 • უსაფრთხოება
 • ტელევიზია
ka_GEGeorgian