სახანძრო უსაფრთხოება

დააზღვიე მომავალი სახანძრო უსაფრთხოების სისტემებთან ერთად

ხანძარი ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი მოვლენაა რაც შეიძლება დაგვატყდეს თავს. მას შეუძლია სრულიად გაანადგუროს შენობა-ნაგებობები და სხვა მატერიალური ფასეულობები. უმეტეს ქვეყნებში, სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების დაცვას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. ამ მხრივ არც ჩვენი ქვეყანაა გამონაკლისი და იურიდიულ პირებს კანონი ავალდებულებს მკაცრად დაიცვან სახანძრო უსაფრთოხების მოთხოვნები.

NTS-ი უკვე წლებია უზრუნველყოფს საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების დაყენებასა და მათი გამართული ფუნქციონირების მონიტორინგს. ჩვენ ვართ ისეთი ავტორიტეტული იტალიური მწარმოებლის წარმომადგენელი საქართველოში, როგორიცაა Plastica Alfa. მათი ინოვაციური NOFIRE სისტემა, მეტალის სისტემისგან გასხვავებით, მრავალი უპირატესობით გამოირჩევა. 

პროექტირება
პროექტირების ეტაპზე, NTS-ი ითვალისწინებს შენობის ინდივიდუალურ მახასიათებლებს და სწორედ მათზე დაფუძნებით შეარჩევს ხანძარქრობის იმ სისტემებს, რაც აუცილებელია უსაფრთხოების ნორმების სრულად დასაცავად. Plastica Alfa-ს NOFIRE სისტემის მეშვეობით, NTS-ს შეუძლია დამკვეთს შესთავაზოს კონკურენტული ბიუჯეტი და მნიშვნელოვანი დანაზოგი სისტემის გრძელვადიანი მომსახურებისას.
შესრულება

პროექტის შესრულებას უზრუნველყოფს მაღალკვალიფიციური და სერთიფიცირებული სპეციალისტები. ხარისხის კონტროლის შიდა სამსახური მუდმივ რეჟიმში ანხორციელებს შესრულებული სამუშაობის მონიტორინგს, რათა მინიმუმადე იქნას დაყვანილი ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული უზუსტობები. სამუშაობი შესრულებულად ითვლება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გაივლის მრავალდონიან ტესტირების ეტაპს.

 

უკვე დანერგილ სახანძრო უსაფრთხოების სისტემას სჭირდება პერიოდული მონიტორინგი, მოვლა და განახლება, რათა სისტემამ საჭირო დროს სწორად იმუშაოს. ხშირად, შენობის კონფიგურაცია განიცდის სახეცვლილებას, რაც ბუნებრივია საჭიროებს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების გადახედვას და განახლებას. NTS-ი თავის კლიენტებს სთავაზობს გრძელვადიან მხარდაჭერას, რათა შენარჩუნებული იყოს უსაფრთხო და მდგრადი გარემო.  

რას მოიცავს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები?

თანამედროვე შენობებში, სახანძრო უსაფრთხოება რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის სისტემაზეა დამყარებული. ეს არის სენსორების, დეტექტორების, სიგნალიზაციის, ავტომატური სპრინკლერების, ჰიდრანტების, ხანძარმქრობი მოწყობილობებისა და წყლის გაყვანილობების ერთობა. მათი კოორდინირებული მუშაობა უზრუნველყოფს ხანძრის მყისიერ გამოვლენას, მომწამვლელი კვამლის გარეთ გაწოვასა და ხანძრის ლიკვიდაციას.

თითოეული შენობა ხასიათდება ინდივიდუალური კონფიგურაციათ, რაც თავის მხრივ გულისხმობს ინდივიდუალური ხანძარქრობის სისტემების დაპროექტებას. NTS-ი უდიდესი პასუხისმგებლობით ეკიდება დაპროექტების ნაწილს და ყოველთვის ცდილობს, უსაფრთხოების მაღალი ხარისხი მიღწეული იყოს მაქსიმალურად სწრაფად და კონკურენტული ბიუჯეტით.

გაქვთ შეკითხვა?

სახანძრო უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული
თემები

თანამედროვე სახანძრო სისტემები

ჩამოტვირთე ინფორმაცია

თანამედროვე მსოფლიოში, აქტიურად დაიწყეს მეტალის ხანძარქრობის სისტემების ჩანაცვლება უახლესი ტექნოლოგიებით. NTS-მა შეარჩია გამოცდილი მწარმოებელი (Plastica Alfa) იტალიიდან, რომელსაც უკვე 30 წელია ენდობიან ევროპაში და 2019 წლიდან დაიწყო მათი პროდუქციის შემოტანა საქართველოში.

Plastica Alfa-ს NOFIRE სისტემა მრავალი უპირატესობით გამოირჩევა მოძველებულ მეტალის სისტემებთან შედარებით. მეტალის გაყვანილობა მძიმე კონსტრუქცია, რაც თავის მხრივ განაპირობებს მეტი ადამიანური რესურსის ჩართვას შედუღების პროცესში. მეტალი განიცდის კოროზიას, ყოველწლიურად საჭიროებს წმენდას და გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ აუცილებელია მისი შეღებვა.

განსხვავებით მეტალისგან, Plastica Alfa-ს პროდუქცია მსუბუქია, სეისმური აქტივობის მიმართ მდგრადია, არ განიცდის კოროზიას  და რაც მთავარია, მისი მოვლა/შენახვა ბევრად იაფია.

80% მსუბუქია

95%-ით ამცირებს მონტაჟის დროს
მეტალის სისტემასთან შედარებით

სეისმური აქტივობის
მიმართ მდგრადი და დრეკადია

არ განიცდის კოროზიას

არ საჭიროებს ყოველწლიურ მოვლას
და არ იჭედება სისტემა ნადებისგან

არ გამოყოფს ტოქსიკურ კვამლს
მაღალ ტემპერატურაზე

სიახლეები ბლოგიდან

ხანძართან ბრძოლის ისტორია

?‍?? ხანძართან ბრძოლას და სახანძრო განგაშის სისტემებს გრძელი ისტორია აქვთ. რამდენიმე საუკუნის წინ, ადამიანები რომლებიც...
ka_GEGeorgian