მშენებლობა

მშენებლობის მაღალი ხარისხი და სტანდარტი

მშენებლობამ, არსებობის ისტორიის მანძილზე, განვითარების არაერთი ეტაპი გაიარა. თანამედროვე პირობებში სულ უფრო იხვეწება მშენებლობის მეთოდები, რასაც ხელს უწყობს მაღალტექნოლოგიური სამშენებლო მასალებისა და დამხმარე ხელსაწყოების მწარმოებელი კომპანიების განვითარება. საბოლოო ჯამში, ყველას ეს მეთოდი, ადამიანებისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნასა და კომფორტს ემსახურება.

დღეს, შენობის გაგება იმაზე მეტია, ვიდრე უბრალოდ კედლები და სახურავი. სხვადასხვა დანიშნულების მიუხედავად – იქნება ეს საცხოვრებელი სახლი, სამრეწველო ობიექტი თუ ოფისი, თანამედროვე შენობას მოეთხოვება იყოს მაღალტექნოლოგიური, ენერგოეფექტური და კომფორტული.

წარმატებული მშენებლობა მოითხოვს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების კოორდინირებულ  თანამშრომლობას, ესენი არიან: არქიტექტორები, ინჟინრები, დიზაინერები, პროექტის მართვის გუნდი, ზედამხედველები და ა.შ. მშენებლობის გზაზე, უმნიშვნელოვანესი პროცესია სწორი პროექტირება და რესუსრსების ოპტიმალური განაწილება, რაც საბოლოოდ აისახება კლიენტისთვის ხელმისაწვდომ ბიუჯეტში.

2019 წლიდან, NTS-ის სერვისებს მშენებლობა შეემატა!

მშენებლობა
NTS, მრავალი წელია სხვადასხვა სირთულისა და მასშტაბის პროექტებს ახორციელებს ელექტრო და მექანიკური ინჟინერიის მიმართულებით. სფეროში დაგროვებულმა გამოცდილებამ და გაზრდილმა მომართვიანობამ, გვიბიძგა ახალი სერვისის დანერგვისკენ და 2019 წლიდან დავიწყეთ მშენებლობის პროექტების განხორცილება. NTS, როგორც მშენებელი, დიდ ყურადღებას უთმობს კვალიფიციური კადრების მოძიებასა და ყველაფერს აკეთებს, რათა სამუშაო პროცესში დაცული იქნეს უსაფრთხოების ნორმები. სამშენებლო პროექტის წარმართვისას, ვთანამშრომლობთ ისეთ კომპანიებთან, ვინც უზრუნველყოფს ხარისხიანი სამშენებლო მასალების მოწოდებასა და გამართულ ლოჯისტიკას.
ka_GEGeorgian