ელექტროობა და სუსტი დენები

სტაბილური ელექტრო ინფრასტრუქტურა თქვენს სამსახურში

დღეს, სახლში თუ სამუშაო გარემოში, ჩვენს ირგვლივ უამრავი ელექტრონული მოწყობილობაა. თითოეულ მათგანს სჭირდება  ელექტროენერგია, რისთვისაც აუცილებელია ეფექტური ელექტრონული ქსელის ორგანიზება. ქსელის მოწყობისას, მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იქნეს მოთხოვნები უსაფრთხოებასა და დატვირთვაზე. ხშირია შემთხვევები, როდესაც არასწორად დაპროექტებული ელექტრო ინფრასტრუქტურა აღარ აკმაყოფილებს შენობის ექსპლუატაციისთვის საჭირო მიმდინარე მოთხოვნებს და მფლობელი იძულებულია მნიშვნელოვანი კაპიტალური დანახარჯები გასწიოს ინფრასტრუქტურის განახლებაზე.

NTS-ის ელექტრო ინჟინრები, სერთტიფიცირებული და გამოცდილი ელექტრიკოსები უზრუნველყოფენ მასშტაბირებადი ელექტრო ინფრასტრუქტურის მოწყობას, რაც ათეულობით წლის მანძილზე მოგემსახურებათ სტაბილურად და უსაფრთხოდ.

შიდა და გარე ქსელის მოწყობა

ელექტრო ქსელების მოწყობა, ერთ-ერთი ყველაზე საპასუხისმგებლო სამუშაოა ელექტროფიკაციის პროცესში. ვინაიდან, სწორედ ხარისხიან დაკაბელებაზე და ქსელის გამტარუნარიანობაზე არის დამოკიდებული ინსფრასტრუქტურის სტაბილურობა.

ელექტრო ფარის მოწყობა

ელექტრო ფარის საერთაშორისო სტანდარტებით მოწყობა ჩვენი ინჟინრების უმნიშვნელოვანესი სამუშაოა. გარდა უსაფრთხოებისა, ჩვენი სპეციალისტები დიდ ყურადღებას უთმობენ ფარში შემავალი კომპონენტების მოწესრიგებულობასა და მარტივ განლაგებას.

შიდა და გარე განათება

განათება, ჩვენი სამუშაო თუ საყოფაცხოვრებო გარემოს განუყოფელი ნაწილია. ხარჯთეფექტური და კომფორტული განათების მოწყობა, მოითხოვს ცოდნასა და სწორ დაპროექტებას. ჩვენი სპეციალისტები დაგეხმარებათ ფასადისა და ინტერიერის ხარისხიან განათებაში.

სუსტი დენები

უსაფრთხოების სისტემების მოწყობის მიმართულებით, NTS-ის გუნდს გააჩნია მრავალწლიანი გამოცდილება. მათ შორისაა:

ცალკე აღნიშვნას იმსახურებს სასერვერო ოთახების მოწყობის სერვისი. სასერვერო ოთახის დაპროექტებისას ვითვალისწინებთ ყველა იმ უსაფრთხოების ზომებს, რაც აღიარებულია საერთაშორისო სტანდარტებით და დაგაზღვევთ გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისგან.

ka_GEGeorgian