გათბობა, გაგრილება, ვენტილაცია

შექმენი უსაფრთხო გარემო HVAC სისტემებთან ერთად

გათბობა, გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემები (HVAC), ორიენტირებულია დახურულ სივრცეში მეტი კომფორტისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე. სწორედ ისინი უზრუნველყოფენ შენობების შიგნით ჰაერისა და კლიმატის საჭირო ხარსისხს, თერმოდინამიკისა და სითბოს გადაცემის პრინციპებზე დაფუძნებით. ჯანსაღი გარემო პირობების შესაქმნელად მნიშვნელოვანია ნორმალური ტემპერატურისა და ტენიანობის შენარჩუნება შენობებში.

BMS-ით HVAC სისტემების მართვა ბევრად უფრო მარტივია და ამავდროულად მნიშვნელოვნად ამცირებს შენობის კომუნალურ ხარჯებს. HVAC სისტემები აკონტროლებენ ჰაერის გაცვლისა და შიდა ცირკულაციის პროცესს, რაც გულისხმობს ტემეპერატურის, ჟანგბადის შევსების, ტენიანობის, სუნის, კვამლის, სიცხისა და მტვრის ნაწილაკების მონიტორინგს/კონტროლს დახურულ სივრცეში.

გათბობა
კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მეტი  რესურსი სწორედ გათბობის მიმართულებით დაიხარჯა. მას შემდეგ რაც ადამიანმა მოიპოვა პირველი ცეცხლი, მუდმივად იხვეწება გათბობის სისტემები. NTS-ი უზრუნველყოფს თანამედროვე ენერგოეფექტური გათბობის სისტემების დანერგვას და მათ გრძელვადიან მომსახურებას.
გაგრილება
მიკროკლიმატის შენარჩუნების პროცესში, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება გაგრილების სისტემების ეფექტურობას. თანამედროვე პირობებში სულ უფრო აქტუალური ხდება დაზოგვაზე ორიენტირებული სისტემების დანერგვა. NTS-ის გამოცდილი გუნდი, დაგეხმარებათ ხარისხიანი პროდუქციის შერჩევაში და უზრუნველყოფს ენერგოეფექტური ინფრასტრუქტურის დაგეგმარებას.  
ვენტილაცია

ვენტილაციას უდიდესი როლი ენიჭება შენობებში ხარისხიანი მიკროკლიმატის შექმნაში. სუფთა ჰაერის ნაკლებობა დიდ გავლენას ახდენს პერსონალის ენერგიულობაზე, პროდუქტიულობასა და ზოგადად ჯანმრთელობაზე. თანამედროვე სამყაროში, უამრავი ადამიანი იტანჯება “დაავადებული შენობის სინდრომით”, რაც განპირობებულია შენობაში არსებული უხარისხო ჰაერითა და განათებით.

 

აწეული იატაკის უპირატესობები

ენერგოეფექტურობის ამაღლებისა და ინფრასტრუქტურის მარტივად მოწყობის მიზნით, ელექტროგანყვანილობებსა და სხვა კომუნიკაციებს ხშირად ათავსებენ აწეული იატაკის ქვეშ.

ამ მეთოდის მეშვეობით შეგვიძლია კრეატიულად ჩავმალოთ მექანიკური და ელექტრო გაყვანილობები იატაკის ქვეშ. აწეულ იატაკს ესაჭიროება მცირე ჰაერის ნაკადი, რაც დაგვიზოგავს დანახარჯებს.

 

ka_GEGeorgian