აუდიო გახმოვანება

აუდიო გახმოვანების სისტემები როგორც შენობის უსაფრთხოების გეგმის ნაწილი

აუდიო სისტემები და გახმოვანება, ორგანიზაციების უსაფრთხოების გეგმის აუცილებელი და განუყოფელი ნაწილია. მნიშვნელოვანია, საგანგებო სიტუაციებში სისტემამ არ გვიმტყუნოს და ეფექტურად შეასრულოს ყველა ის ფუნქცია, რაც მათ აკისრია.

ეფექტური და გამართული სისტემის აწყობა შესაძლებელია მხოლოდ კვალიფიციური და გამოცდილი კადრებით. NTS-ს შეუძლია უმოკლეს დროში დააპროექტოს და დანერგოს თქვენს ოფისში საევაკუაციო გახმოვანების, ფონური გახმოვანებისა და ხმის საპროექციო სისტემები, მათ შორის საკონფერენციო სივრცეებსა და შეხვედრების ოთახებში.

საევაკუაციო გახმოვანება
ფონური გახმოვანება
საპროექციო სისტემები
საკონფერენციო სისტემები
ka_GEGeorgian