ჩვენი სერვისები

შენობის ავტომატიზაცია

 • გათბობა, გაგრილება, ვენტილაცია
 • თბილი და ცივი წყალის კონტროლი
 • სრული ელექტროენერგის მართვა
 • მრიცხველების მართვა და რეპორტი

უსაფრთხოების სისტემები

 • სახანძრო დეტექცია
 • ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემები
 • დაშვების კონტროლი
 • შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემები

ხანძარქრობის სისტემები

 • ხანძარქრობა FM – 200
 • ხანძარქრობა Novec 1230
 • ელ. ფარების ხანძარქრობა
 • სამზარეულოს ხანძარქრობა

ელექტროობა

 • ელ. გაყვანილობის მონტაჟი
 • ელ. ფარების მონტაჟი
 • დამიწება და მეხამრიდის სისტემები
 • მზის და ქარის ელექტროენერგია

განათების სისტემები

 • შიდა და გარე განათება
 • ფასადის განათება
 • დეკორატიული განათება
 • საევაკუაციო განათება

აწეული იატაკი

 • ანტი სტატიკური
 • აკუსტიკური
 • ცხაური
 • რბილი საფარით

ქსელი

 • სადენით და უსადენო ქსელის მონტაჟი
 • სატელეფონო სადგურის მონტაჟი
 • ქსელური მოწყობილობები
 • ქსელის სრული პროგრამული მხარდაჭერა

აუდიო სისტემები

 • საევაკუაციო გახმოვანება
 • ფონური გახმოვანება
 • საპროექციო სისტემები
 • საკონფერენციო სისტემები

პროექტირება

 • შენობის მართვა
 • ელექტროობა, სუსტი დენები
 • ხანძარქრობა
 • განათება