სოფელი: გაჩიანი
დასახელება:  BP- საცხოვრებელი კომპლექსი
წელი: 2016 წ.

შესრულებული სამუშაო:

  • სახანძრო დეტექცია
  • ლოკალური ქსელი
  • ვიდეო მეთვალყურეობა
  • სატელეფონო საგური (ატეესი)
  • ტელევიზია