ქალაქი: ყვარელი
დასახელება: ღვინის საწარმო  „ყვარლის ედემი“
წელი: 2015 წ.

შესრულებული სამუშაო:

  • ქარხნის ავტომატიზაცია
  • ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები
  • სახანძრო დეტექცია
  • დაშვების სისტემები
  • შეხწევის საწინააღმდეგო სისტემები
  • ვიდეო მეთვალყურეობა