ქალაქი: თბილისი
დასახელება: სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს ლაბორატორია
წელი: 2013 წ.

შესრულებული სამუშაო:

  • სახანძრო დეტექცია
  • ლოკალური ქსელის მოწყობა
  • ვიდეო მეთვალყურეობა