სოფელი: წილკანი
დასახელება: სსიპ. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო -კვლევითი ლაბორატორია
წელი: 2014 წ.

შესრულებული სამუშაო:

  • ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები
  • განათება
  • სახანძრო დეტექცია
  • ლოკალური ქსელის მოწყობა
  • ვიდეო მეთვალყურეობა
  • უწყვეტი კვების წყარო
  • გენერატორის მონტაჟი