სოფელი: სვირი
დასახელება: სადგური სვირის საჯარო სკოლა
წელი: 2013 წ.

შესრულებული სამუშაო:

  • ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები
  • სახანძრო დეტექცია
  • ლოკალური ქსელის მოწყობა
  • ვიდეო მეთვალყურეობა