ქალაქი: ბათუმი
დასახელება: სასტუმრო დივანი
წელი: 2019

შესრულებული სამუშაო:

 • შენობის სახანძრო ავტომატიზაცია
 • სახანძრო ავტომატიზაციის პროექტის მომზადება
 • სათავსებში და დერეფნებში დამონტაჟებული კვამსაწინააღმდეგო ვენტილაციის, კვამლის სარქველების ჩართვა და მონიტორინგი
 • საერთო მიმოცვლის ვენტილაციის და ცეცხლდამჭერი სარქვე¬ლების მუშაობის ჩართვა, მონიტორინგი
 • განკუთვნილ უსაფრთხოების ზონებში ჰაერის დამწნევი ვენტილატორების მონიტორინგი
 • ლიფტების მუშაობის რეჟიმის კონტროლი
 • სახანძრო ტუმბოს საკვალთის გაღების, ტუმბოების ჩართვის მონიტორინგი.
 • შენობაში შეღწევის კონტროლის სისტემების ელექტროსაკეტების და ელექტ¬რო-მაგნიტების დებლოკირების მონიტორინგი.
 • ხანძრის ჩაქრობის სხვადასხვა ტიპის მოდულური დანადგარების მონიტორინგი
 • შეტყობინებისა და ევაკუაციის მართვის სისტემების მონიტორინგი
 • შენობის მთელი სისტემების კოორდინირებული მონიტორინგი, რომლებიც დაკავშირებულია ხანძრის დროს ადამიანების უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან