ქალაქი: მესტია
დასახელება: მუზეუმი,
წელი: 2012-  2013 წ.

შესრულებული სამუშაო:

  • სახანძრო დეტექცია
  • დაშვების სისტემები
  • შეხწევის საწინააღმდეგო სისტემები
  • ვიდეო მეთვალყურეობა
  • სასერვერო ოთახის მოწყობა
  • საკონფერეციო დარბაზი
  • სინქრონული თარგმნა
  • აუდი გახმოვანება
  • პროექცია
  • უწყვეტი დენის წყარო