სოფელი: მესტია
დასახელება: ლეო ფილფანის სახელობის კულტურული ცენტრი
წელი: 2018 წ.

შესრულებული სამუშაო:

  • სუსტი დენები
  • გაგრილება, კონდენცირება, ვენტილაცია
  • BMS