ქალაქი: ფოთი
დასახელება: ლიდერ ცემენტი
წელი: 2014 წ.

შესრულებული სამუშაო:

  • ოფისის და საწყობის
  • ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები
  • განათება
  • ლოკალური ქსელის მოწყობა
  • ვიდეო მეთვალყურეობა