ქალაქი: ზესტაფონი
დასახელება: კრისტალის ფილიალი
წელი: 2017 წ.

შესრულებული სამუშაო:

  • შეხწევის საწინააღმდეგო სისტემები
  • სახანძრო დეტექცია
  • ვიდეო მეთვალყურეობა
  • დაშვების სისტემები