ქალაქი: თბილისი
დასახელება: ეისითი – ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფი
წელი: 2017 წ.

შესრულებული სამუშაო:

  • სახანძრო დეტექცია
  • ავტომატური ხანძარ ქრობის სისტემა
  • დაშვების სისტემები
  • შეხწევის საწინააღმდეგო სისტემები
  • ვიდეო მეთვალყურეობა
  • სასერვერო ოთახის მოწყობა
  • საკონფერეციო დარბაზი
  • ფოკუს ჯგუფის ოთახის მოწყობა
  • ვიდეო კონფერეცია
  • უწყვეტი დენის წყარო