ქალაქი: თბილისი
დასახელება: ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკია
წელი: 2011 – 2012 წ.

შესრულებული სამუშაო:

  • სახანძრო დეტექცია
  • პაციენტის გამოძახების სისტემა
  • რიგის მართვის სიტემეა
  • ლოკალური ქსელის მოწყობა
  • დაშვების სისტემები
  • უსაფრთხოება
  • ტელევიზია